Ryšavý

Přeskočit na obsah »

Prohledat web
Oficiální stránky knihkupectví a nakladatelství Šimon Ryšavý.

Právě jste na:

Zpravodaj

Zpravodaj
 

O nás

V kostce

80. léta - počátky Nakladatelství Šimon Ryšavý

1991 - vznik Knihkupectví Šimon Ryšavý

zaměření - knihy o Brně, biografie (zejména brněnských osobností), legionářská tematika, knihy pro děti, cestopisy, zrcadlové knihy, próza a poezie (zavedení i začínající autoři)

specialita - miniaturní knihy

 

Celý příběh

V Brně jsem pracoval již od roku 1978, nejprve jako knihkupec a pak jako vedoucí Cizojazyčné literatury pod s. p. Kniha Brno. Do roku 1989 jsme se zaměřili na prodej náboženské literatury (a to z Polska a bývalé NDR), jelikož tyto knihy šly až podivuhodně dobře na odbyt. Mezi naše stálé zákazníky tak patřili především věřící, duchovní a příznivci křesťanství z celé naší republiky. Knihkupectví Šimon Ryšavý vzniklo následně v roce 1991.

Po revoluci se dle očekávání projevil velký hlad po literatuře, která v době komunistické vlády nemohla vycházet. Začali se tak prodávat autoři, kteří nesměli publikovat - vycházely jim obrovské náklady knih. Ohromným tempem se rovněž rozjel prodej map všeho druhu, neboť lidé se mohli rozjet do „kapitalistické ciziny“. S cestováním je neodmyslitelně spojen také prodej jazykové literatury a slovníků, který rovněž markantně narostl.

V následujících letech byly velmi žádány knihy s počítačovou literaturou. Prodával jsem i diskety, shareware, a doplňky k počítačům. Do tohoto období spadají i počátky mé nakladatelské činnosti. Nejprve jsem vydával počítačové knihy, které seznamovaly uživatele se základními operačními systémy počítačů. Na tuto dobu velice rád vzpomínám, jelikož lidé se pídili po informacích, byli vstřícní, nebyli lakotní a vesměs působili spokojeným dojmem. Později však začala bujet kriminalita, zločinnost a tunelování. S těmito negativními jevy souvisel i zvýšený prodej právnické literatury. Významněji začal stoupat rovněž prodej ekonomické literatury. Lidé se museli vzdělávat sami, poprvé vyplňovali daňová přiznání, seznamovali se s platbou a tvorbou DPH. Je nutné ještě dodat, že lidé se seznamovali i s informacemi z jiných oborů, které byly do té doby těžko přístupné (či zcela nepřístupné). Kupovaly se tedy odborné knihy, lidé si doplňovali znalosti z oblasti zahradničení, kutilství, oprav domů, vaření atd.

S tímto bouřlivým prodejem knih souvisela i moje nakladatelská činnost. V roce 1994 jsem začal vydávat počítačovou literaturu (jak jsem již ostatně předeslal v minulém odstavci). Rovněž jsem se vrhnul na vydávání jazykových knih - do dnešních dnů jsou velmi úspěšné například tzv. zrcadlové knihy (pravá strana je vytištěna v originále, levá strana je přeložena do češtiny). Doposud se vždy jednalo o originál v anglickém či německém jazyce. Soudě dle reakcí zájemců a kupujících tyto knihy prý velmi usnadňují učení jazyků.

V roce 1997 jsem začal vydávat miniaturní knihy velikánů české literatury. Tyto miniatury se staly okamžitě hitem a lze je považovat za hlavní specialitu našeho nakladatelství. Jako první z celé této řady miniatur vyšel Máchův Máj. Ten je mimochodem vystaven v Muzeu rekordů a kuriozit v Pelhřimově a prodalo se ho již přes 13000 kusů. Velmi úspěšné byly i miniatury od autorů jakou jsou Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, František Ladislav Čelakovský, Vítězslav Hálek, Franz Kafka, Jiří Wolker, Karel Hlaváček, Vladislav Vančura atd. Posledním šlágrem je miniatura citátů o víně. Tato knížečka je opatřena špagátkem, prostřednictvím něhož ji lze zavěsit na láhev dobrého vína. Takto vzniklé spojení chuti a rozumu je našimi zákazníky oblíbeno především jakožto milý dárek pro kohokoliv.

Koncem 90. let započala i má spolupráce s autorem Miloslavem Alexejem Fryščokem, jenž se ve svých pracích zaměřuje na československé legionáře a odboj. Záhy vznikla dokonce ediční řada s názvem „Brněnský legionář“, která knihy s touto tematikou zastřešuje. V této řadě doposud vyšlo již přes dvacet titulů mapujících náš odboj. Veleúspěšná edice „Brněnský legionář“ je stále při životě, plní tak svůj úkol dodnes. V edici publikovali mj. významní historici jako František Vašek, Vladimír Černý, Petr Kopečný, Ludvík Horčica či Zdeněk Štěpánek.

V roce 2001 jsme založili spolu s autory Miloslavem A. Fryščokem a Bohuslavem Páralem občanské sdružení „Odkaz legionářů a odboje v naší vlasti“. Náplní tohoto sdružení je přednášková činnost se zaměřením na celý odboj. Pořádáme tzv. „Legionářské pondělky“ (vzpomínkové akce na naše legionáře) a každoroční celostátní soutěž s názvem „Co víš o československých legiích“. Tyto akce jsou konány pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje. Musím říci, že bez podpory Jihomoravského kraje by tato činnost nebyla možná, za což chci hejtmanovi i vedení kraje poděkovat.

Ve stejném období jsem začal vydávat i knihy o Brně (neboli „brunensia“) a knihy o slavných osobnostech, které jsou s tímto městem úzce spjaty. První dva tituly vzešly ze spolupráce s dr. Karlem Grumlíkem. Jedná se o dvě publikace, které pojednávají o dvou brněnských hercích - Vlastě Fialové a Josefu Karlíkovi. Posléze jsem vydal další knihy ze světa brněnského divadla, jejichž autorkou je dr. Eugénie Dufková (Letokruhy Ladislava Lakomého, Váňa Psota, Malé memoáry).

Snad největší ohlas vzbudily publikace významné brněnské historičky - paní Mileny Flodrové. Byly to především tituly Brno v proměnách času (Malá zamyšlení) a Brno aneb Trocha povídání jak se Brno velkým Brnem stalo a jeho ulice ke svým jménům přišly. Druhá jmenovaná publikace je většího formátu a obsahuje celou řadu akvarelů od malíře Stanislava Sedláčka vypodobňující nejrůznější brněnská místa a zákoutí. Paní Flodrové by se město Brno mělo skutečně poklonit, neboť vědomosti, jež nabyla dlouhodobým bádáním o tomto městě, dokáže mistrně přetavit ve velmi poutavé povídání, které je syntézou moudrého, zábavného i poučného. Krásnou dárkovou publikací je i kniha fotografií o Brně fotografa Mojmíra Strouhala - Tvář Brna a Čas. Většina knih byla přijata s nadšením a na tomto místě musím poděkovat i Městu Brnu za finanční příspěvky na vydání knih s tématem Brno a brněnské osobnosti. Za povšimnutí stojí určitě i knihy pana profesora Hynšta, profesora Pospíšila, klavírní virtuosky Věry Lejskové, dr. Petrželky a celá řada básnických sbírek (např. Leoše Bacona).

V roce 2004 jsem otevřel kavárnu Pod hodinami, kde se konají vernisáže knih, výstavy uměleckých děl - a to jak z oboru malířství, tak ze světa fotografie, sochařství a rytectví. Podle reakcí hostů soudím, že jsou zde spokojeni, a v očekávání se těší na další výstavu či vernisáž. Tyto akce však pouze doplňují každodenní provoz kavárny, kde jde především o pohodlí hostů a jejich ničím nerušený odpočinek a požitek z dobré kávy, lahodného vína, vynikajících zákusků či poháru zmrzliny. A toho všeho se Vám u nás dostane, to mohu garantovat.

Naše rodinné knihkupectví na náměstí Svobody 8 v Brně bylo otevřeno o čtyři roky později. Zde samozřejmě najdete knihy vydané naším nakladatelstvím a také publikace, které vydává Národní památkový ústav v Brně. Většinu sortimentu však stále tvoří literatura, která jde napříč žánry. Pokud by u nás zákazník žádaný titul nenaleznul, rádi mu jej v případě možnosti objednáme. Kromě knih zde prodáváme také čaje a hrnečky. Vedle prodejny na náměstí Svobody máme ještě provozovnu na ulici Táborská 30 v Brně-Židenicích. Prostory této pobočky slouží také jako tzv. „Síň legionářů“. Konají se zde přednášky o československých legiích a odboji. Knihkupectví se nachází zhruba v polovině cesty mezi zastávkami tramvaje č. 9 Otakara Ševčíka a Dělnický dům.

V závěru mi prosím odpusťte malé postesknutí. Během vydávání knih v nakladatelství či pořádání akcí občanského sdružení „Odkaz legionářů a odboje v naší vlasti“ představují bohužel stále nejpalčivější problém jen a jen peníze. Je smutné, že se nenajde dostatek financí na připomenutí osudů lidí, kteří položili život za naši vlast. Tito lidé mnohdy trpěli, strádali, byli mučeni či zabiti. My dnes s tichostí našlapujeme kolem nich, aniž bychom o nich cokoli věděli. Kde mají nastupující generace hledat své vzory? Z hrstky žijících pamětníků pomalu, ale jistě odcházejí i ti poslední a my ztrácíme možnost zachytit neuvěřitelné zážitky a osudy těchto hrdinů.

Proto jsem si dal za cíl připomenout našim občanům osudy těchto často utajených hrdinů, bez jejichž statečnosti a nasazení bychom zde možná vůbec nebyli. Usiluji o vydávání knih nejen o recích doby minulé, nýbrž i o výjimečných lidech současnosti, kteří svými skutky dokázali překonat předsudky svého okolí, nezalekli se, a z jejich snahy a práce vzešlo něco velkého, hodnotného. Mým snem je prosadit postavení pomníku všem hrdinům, kteří položili své životy pro budoucnost našeho města – Brna.

Šimon Ryšavý