Ryšavý

Přeskočit na obsah »

Prohledat web
Oficiální stránky knihkupectví a nakladatelství Šimon Ryšavý.

Právě jste na:

Zpravodaj

Zpravodaj
 

17.ročník soutěže „Co víš o československých legiích – Čo vieš o československých légiách?“

 

 

17. ročník mezinárodní soutěže pro žáky základních a studenty středních škol v České republice a na Slovensku

„Co víš o československých legiích – Čo vieš o československých légiách?“

=========================================================

Otázky pro základní (školní) kolo

 

1.     Kdy a kde byla založena tzv. „Československá národní rada?

 

2.      Jmenujte všechny zakládající členy tohoto orgánu!

 

3.      Kdy a kde vznikly první jednotky, které se staly základem našeho vojska?

 

4.      Kdo je považován za tvůrce československého vojska?

 

5.      Jaká byla činnost naší první jednotky na východní frontě?

 

6.      Dne 8.5.1915 byla naše první jednotka de facto zlikvidována v první linii, kde proběhla tohoto dne známá a pro naši jednotku osudová osudová bitva?

 

7.      Kdy, kde  a na území kterého dnešního státu proběhla nejznámější bitva našeho vojska na východě Evropy

 

8.      Na východní frontě proběhla ve dnech 9. – 13.3. 1918 známá ústupová bitva našeho vojska, kde se tak stalo?

 

9.      Uveďte další tři místa bitev a bojů čs vojska na východě Evropy!

 

10.  V Rusku dochází na nádraží jednoho velkého města v květnu 1918 k události, která spustila vlnu událostí a naši vojáci poté nedobrovolně absolvovali nekonečnou Sibiřskou anabázi. Jak se tato událost nazývá?

 

11.  Uveďte tři místa bitev a bojů našeho vojska na západě Evropy!

 

12.  Uveďte tři místa bitev a bojů našich vojsk na jihu Evropy!

 

13.  Mnoho bojů proběhlo na území pohoří, které tvoří předěl Evropy a Asie, jak se toto pohoří nazývá?

 

14.  Naši vojáci byli nuceni ovládnout obrovský železniční komplex, vedoucí na Dálný východ. Jak se tento komplex nazývá??

 

15.  Byli naši vojáci během svých operací také na území Indie?

 

16.  Používali čs vojáci v bojích a bitvách také letadla?

 

17.  Jsou někteří čs vojáci pochováni i na území dnešního Polska?

 

18.  U kterého jezera na Dálném východě se intenzivně bojovalo o tunely?

 

19.  Svedli naši vojáci během svého působení také námořní bitvu?

 

20.  Ve kterém známém přístavu na jihu Evropy končila většina transportů s našimi vojáky, kteří pluli z Dálného východu zpět do Evropy?

 

                                                                                                                         

 

 

 

 17.ročník soutěže  „Co víš o československých legiích – Čo vieš o československých légiách?“    

============================================================

 

     Nakladatelství Šimon Ryšavý – Edice Brněnský legionář  vypisuje 17.  ročník mezinárodní soutěže pro mládež s uvedeným názvem. Soutěže se může zúčastnit každý žák Základní a střední školy, žijící na území českých zemí a Slovenska.   Podle data narození budou středoškoláci zařazeni pro druhé kolo buď do první kategorie společně s žáky ZŠ nebo do kategorie druhé, ryze Středoškolské. Pořadatel si vyhrazuje právo na zrušení příslušné kategorie a vyhlášení open soutěže v případě nízkého počtu odevzdaných písemných prací ve 2.kole soutěže. Záštitu nad touto soutěží opět přijal  pan hejtman Jihomoravského kraje.

     Soutěž proběhne opět ve třech kolech, první v termínu 2.ledna – 23. března 2018 a bude kolem školním. Nejlépe pod dozorem pedagogů soutěžící vypracují odpovědi na 20 otázek prvního kola, doporučujeme stručné odpovědi. Každá práce bude čitelně podepsána a doplněna datem narození studenta a adresou školy.  Ti, kdož zodpoví alespoň 15 otázek správně získají právo účasti v dalším kole, ti, jejichž počet správných odpovědí se silně přiblíží  tomuto počtu  mohou rovněž získat od pořadatele právo účasti udělením tzv. „divoké karty“.   Všichni uvedou   automaticky    správnou a hlavně platnou mailovou adresu své školy. Tato je skutečným partnerem pořadatele, jímž je  Nakladatelství Šimon Ryšavý!!!

V případě neuvedení mailové adresy pořadatel neručí za správnost nalezeného mailového kontaktu.

     Ve druhém kole bude vypracována práce na zadané téma a deset nejlepších prací v obou kategoriích bude vybráno Akademickou komisí, která je zcela   nezávislým subjektem, tvořeným vysokoškolskými kapacitami.  Deset  zpracovatelů obou kategorií bude pozváno ke kolu třetímu, tedy k závěrečným bojům.

      Druhé kolo proběhne v termínu od 2.dubna do 22.května 2018 a soutěžící zpracují samostatné slohové práce, jak již bylo v textu uvedeno. Závěrečná soutěž – čtvrtfinále až finále proběhne pravděpodobně 7.června 2018 na určeném místě ve městě Brně.  Tento termín může  být ještě upřesněn vzhledem k počtu soutěžících či zásahu vyšší moci, viz rok 2011!

     Na vítěze opět čekají dárkové šeky v hodnotě 3.000,- Kč, druhého a třetího v pořadí 2.000,- Kč, resp. 1.000,- Kč, samostatně bude hodnocena soutěž literární, nebude chybět ani  Soutěž diváků, všichni finalisté si odnesou pěkné a hodnotné ceny. Obě kategorie budou mít vlastní tzv. „malé finále“, kde budou rovněž ceny v hodnotě poloviční.

      Vypracované otázky prosíme zasílat klasicky poštou na adresu Nakladatelství Šimon Ryšavý, Česká 31, 602 00, Brno, kde se rovněž nachází kancelář edice Brněnský legionář.  Na elektronickou poštou zaslané odpovědi z prvního kola nebudeme reflektovat. Zadání soutěže bude rovněž uvedeno  na stránkách www.rysavy.cz! Případná technická upřesnění na tel.čísle 542216633, pan Šimon Ryšavý tajemník  Odkazu legionářů, příp. mailové adrese miloslavf@centrum.cz.

     Upozornění! Jakýkoliv organizační zásah do průběhu soutěže jsou oprávněni konat pouze  předseda   a rovněž  tajemník, pan Šimon Ryšavý. Jiná osoba je povinna se prokázat písemným potvrzením obou jmenovaných, opatřeným razítkem Nakladatelství.  Reflektujeme  pouze na dotazy a připomínky pedagogů,  zaměstnanců a samotných  studentů jednotlivých škol.

      Připomenutí posledních vítězů:

 

1. Tereza Gottwaldová       GY Příbor

2. Filip Jiřík                         GY Příbor

3. Jozef Adamík                   GY Bratislava

 

Soutěž literární: Václav Syruček   GY Praha

 

Na základě četných dotazů v průběhu posledního ročníku opět uvádíme doporučenou literaturu, kterou může vzhledem ke druhému vydání opět být kniha „Legionáři, car a rudá vlajka“, kterou vydalo nakladatelství Šimon Ryšavý a kterou je možné obdržet po objednání na dobírku. Na Slovensku např. u firmy Magnet Press s.r.o. (nyní 5,40Euro).

 

Všem zúčastněným přejeme hodně štěstí.

 

Ing. Miloslav Alexej Fryščok

Nakladatelství Šimon Ryšavý

Edice Brněnský legionář, předseda