Dne 25.ledna 2012 proběhla v brněnské kavárně Pod hodinami vernisáž již 26 titulu edice "Brněnský legionář" s již uvedeným názvem. Prostory kavárny se zcela zaplnily mnoha zájemci o setkání s autorem, bratrem Josefem Styxem, odbojářem, který byl za svou činnost nacistickou justicí odsouzen k trestu smrti gilotinou.
Autor se vrací do Breslau či Vratislavy a popisuje osudy odbojářů, kteří zde přišli o své životy. Mezi návštěvníky nechyběl hejtman Jihomoravského kraje, generální konzul Ruské federace v Brně či předsedkyně SČBS v Brně sestra Irena Matyášková, četní členové o.s. Odkazu legionářů, ČsOL a řady dalších. Kniha vyšla v Nakladatelství Ryšavý. Autor, 92-letý bratr Josef Styx se skutečně vytáhl a navíc byl pověřen panem nakladatelem další prací, na které již začal pracovat. Přejeme tedy pevné zdraví a mnoho elánu do další práce.
 
Ing. Miloslav Alexej Fryščok